bvop Közadatkereső aqap2110 iso9001

Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.,
Adószám: 24654081-2-51
Cégjegyzékszám: 03-09-126499

A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.)

Cégtörténet

Az  Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2013.október.1-től a Kalocsai Konfekcióipari Kft. és az Ábránd-Textil Kft. összeolvadásából jött létre

Kalocsai Konfekcióipari Kft. :

A Kft jogelődjét, a Kalocsai Konfekcióipari Vállalatot a Márianosztrai Börtön Kalocsára telepítését követően 1950-ben az Igazságügyi Minisztérium alapította a női elítéltek foglalkoztatására.

Az állami vállalat 1994.január 1-jével alakult át korlátolt felelősségű társasággá. Alapítója az Igazságügyi Minisztérium.

A vállalkozás feladata a nyereséges gazdálkodás mellett a büntetésüket töltő fogvatartottak folyamatos, lehetőleg eredményes foglalkoztatása. Célja a működőképesség megtartása, melynek feltétele az elítélt foglalkoztatással kapcsolatos többlet kiadások fedezetének központi biztosítása.

A társaság fő profilja a konfekcióipari tevékenység keretében végzett munka- és védőruha gyártás, valamint az egészségügyi intézmények ruházati termékeinek előállítása.

1995 évtől népművészeti terítők hímzésével bővült tevékenységi köre.

Termelési és értékesítési tevékenységét meghatározza alapvető célja, a fogvatartottak foglalkoztatása, mely tömegszerű gyártást igényel a szakképzetlen, de a konfekcóipari termelésre alkalmas elítéltek munkáltatásával.

A tömeggyártást a közbeszerzési pályázatokon nyert konfekcionálási feladatokkal igyekszik a társaság biztosítani.

A vevők rendkívül széles méretválasztékú, kistételű igényekkel, megrendelésekkel jelentkeznek, amelyek kielégítése együtt jár a hatékonyság romlásával.

A társaság piaci pozíciójának megtartása érdekében „szabad” munkavállalókat foglalkoztató varrodai szalagot működtet és a kereslet időszakos növekedésétől függően bérmunkát végző konfekcióipari üzemekkel tart fenn kapcsolatot.

A Kft a konfekcióipari termelésre nem alkalmas, alacsony képzettségű fogvatartottak foglalkoztatására egyszerű bérmunkavégzést vállal.

1999 évtől ez a tevékenység a papíripari bérmunkán (dossziéhajtogatás) túl kiegészült a textilvirág készítő bérmunkavégzéssel.

Elsődlegesen elítélt foglalkoztatási célból 1999-ben újra indítottuk a korábbi években már folytatott szőnyegszövő tevékenységet, melyet csak eseti megrendelésekre végzünk.

2002-től szabad kapacitásunk hasznosítására egyéb bérmunka szerződéseket is kötöttünk, mint például hagyma és zöldség tisztítás, cérna csomagolás, műanyag evőeszköz csomagolás.

Alkalmi munkákat is végeztünk, ami viszont csak időszakos munkát biztosít a fogvatartottak részére. Itt elsősorban a mezőgazdasági munkákat említenénk. A paprikaszedés, kapálás és egyéb betakarítási munkálatok iránti igény évről évre nő. Ezek a tevékenységek külső telephelyeken folynak, így nagy figyelmet kell fordítani az őrzés biztonságára.

Mindezeket a munkáltatásokat a mai napig folyamatosan végezzük.

Ábránd-Textil Kft. :

Az ÁBRÁND-TEXTIL Kft. jogelődjét, a Sátoraljaújhelyi Fehérneműgyárat 1955-ben alapította a magyar állam. A vállalat évtizedeken át Magyarország nagyüzemi ágyneműgyártásnak a legnagyobb gyártója volt. A rendszerváltást követően a cég 1994-ben korlátolt felelősségű társasággá alakult. Társaságunk fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet - egyben büntetés-végrehajtási szerv -, amelynek tulajdonosa a magyar állam. A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket jogszabály alapján az Igazgatóság gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MNV Zrt.) útján.

Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlójának 28/2008. (XII. 22.) számú határozata, valamint a Tanács 838/2008. (XII. 29.) NVT számú határozata alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket kizárólag jogszabályban, valamint az MNV Zrt-vel kötött SZT/27978. számú szerződésben és SZT-27978/1. számú módosításában foglalat feltételekkel és korlátozásokkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága vagyonkezelőként gyakorolja.

Gazdasági társaságunk életében nagy változást jelentett a 2011. július 1-jén hatályba lépett 9/2011. számú BM rendelet, valamint a 44/2011. (III.23) számú Kormányrendelet, amelyek alapján társaságunk jogszabályban meghatározott kedvezményezetti kört szolgál ki termékeivel, szolgáltatásival.