bvop Közadatkereső aqap2110 iso9001

Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 6300 Kalocsa, Szent István király u. 26.,
Adószám: 24654081-2-51
Cégjegyzékszám: 03-09-126499

A tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlója:
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.)

Minőségpolitika

MINŐSÉGPOLITIKA

Az ADORJÁN-TEX Kft. küldetése, hogy fogvatartottak részére társadalmilag hasznos munkavégzést teremtsen, melynek során a piac elvárásainak megfelelő termékeket állítanak elő, legyen az polgári vagy haditechnikai igényeket megjelenítő vevő.

Az igényes, magas minőségi színvonalú termékek gyártásához szakképzett varrónőket is alkalmazunk.Minőségpolitikánkban kiemelten kezeljük:

Minőségirányítási rendszerünk kialakításának és fejlesztésének elkötelezettségét.

Ismertetni partnereinkkel minőségi törekvéseinket.

Növelni az ADORJÁN-TEX kft. hatékonyságát.

Őrizni a meglévő pozitívumokat, hibáinkat a lehető legpontosabban kijavítani.

Segíteni a szolgáltatások színvonalának javítását.

Érdekeltté tenni munkatársainkat, hogy munkájukat minél igényesebben végezzék.

Garanciát adni partnereinknek, hogy szolgáltatásainkat kiváló minőségben végezzük.

A cégvezetés a kitűzött cél és minőségcél megvalósítása érdekében elkötelezi magát, hogy munkája során a minőség iránti elkötelezettség irányadó lesz. A Társaság vezetése ennek a szemléletnek a gyakorlatban kötelezte el magát akkor, amikor az MSZ EN ISO 9001 szabványnak, valamint az AQAP 2110 normatív dokumentumnak megfelelő minőségirányítási rendszert alakított ki, tart fenn, és gondoskodik folyamatos fejlesztéséről. A steril és a nem steril egészségügyi termékeink gyártási folyamatára az MSZ EN ISO 13485 szabvány szerint kialakított irányítási rendszerünk előírásai vonatkoznak.

Munkánk hátterét az alábbi két rendelet biztosítja: büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM rendelet, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Kormányrendelet.

Gondot fordítunk az Állami Partnerség keretében dolgozó gazdasági társaságokkal történő együttműködésre.

Azért, hogy az ADORJÁN-TEX Kft-től kikerülő termékek és szolgáltatások a vevők elvárásainak minden tekintetben megfeleljenek, kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy termékeink és szolgáltatásaink:

Ø  a vevők és a hatályos jogszabályoknak, szabványok követelményeinek, és a társadalom követelményei szerinti magas szakmai színvonalnak megfeleljenek;

Ø  a rendeltetés szerinti használatra alkalmasak legyenek;

Ø  a biztonsági és megbízhatósági igényeket maradéktalanul kielégítsék;

Ø  a környezetvédelmi elvárásoknak megfeleljenek.

A vezetőség fontosnak tartja, hogy a társaság minőségpolitikáját a dolgozók magukénak vallják, és azzal összhangban végezzék tevékenységüket. Céljaink elérése érdekében a vezetőség kezdeményező szerepet vállal minőségpolitikájával, hogy minden dolgozó a minőségért vállalt felelősséggel lássa el feladatát.

Az ADORJÁN-TEX Kft. a vevői és a jogszabályi követelmények teljesítésével, a munkatársak képzésével, minőségirányítási rendszerének folyamatos tökéletesítésével, és a társaság minőségpolitikájának megvalósításával, a minőségpolitika aktualitásának ellenőrzésével kívánja partnereinek bizalmát erősíteni.

 

Az  Adorján-Tex Kft. valamennyi munkatársa tudatában van a fentiekben deklarált minőségpolitikának.

 

Tanúsítványok megtekinthetőek az alábbi linkeken:

  1. MSZ EN ISO 9001:2015
  2. AQAP 2110:2009
  3. MSZ EN ISO 13485:2012
  4. MSZ EN ISO 14001:2005
  5. EK tanúsítvány